Hướng dẫn cài đặt

CÀI ĐẶT DỄ DÀNG

Huong dan cai dat FPT Play Box

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE

       

Power: bật/ tắt FPT Play box

Mute: tắt bật âm thanh

Vol-: giảm âm lượng

Vol+: tăng âm lượng

Tiến lên/ lùi lại

Home: trở về màn hình chính

OK: xác nhận thao tác, chọn kênh

Mũi tên lên/xuống: chuyển kênh, di chuyển con trỏ

Mũi tên trái/phải: đổi nguồn video, di chuyển con trỏ

Menu: danh sách tùy chỉnh

Back: trở lại màn hình trước, thoát

Phím số: chọn kênh nhanh

Trỏ chuột: bật/tắt chế độ điều khiển bằng trỏ chuột

Delete: Xóa ký tự

LEAVE A COMMENT